KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Wijzigingen gebruik loopbaancheque

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020 in verband met de loopbaancheque die je kan aanvragen bij de VDAB voor loopbaancoaching?

  • In plaats van 1 jaar werkervaring moet je nu 7 jaar werkervaring hebben vooraleer je beroep kan doen op een loopbaancheque.
  • Het aantal uren dat vergoed wordt voor de tweede loopbaancheque (binnen 6 jaar tijd mag je twee loopbaancheques aanvragen) daalt van 4 naar 3 uur. In totaal heb je dus recht op 7 uur loopbaancoaching in plaats van 8 uur.
Read more

Inspirerend: Jane Goodall

Op zaterdag 7 december 2019 sprak Jane Goodall over haar levenswerk in ’s Hertogenbosch, Nederland. Ik kreeg de kans om het verhaal te aanhoren vanaf rij 6. Wat een vrouw, wat een kracht!

Ze begon haar lezing met een anekdote uit haar kindertijd, nl. hoe ze als kind de kippen bestudeerde. Ze vroeg zich af waar het ei vandaan kwam. Om dat te onderzoeken bleef ze urenlang in het kippenhok zitten. Ondertussen was iedereen naar haar op zoek. “Toen ik na ongeveer vier uur te voorschijn kwam, ging mijn moeder bij me zitten en vroeg heel ge├»nteresseerd wat ik ontdekt had. Ik heb veel aan haar te danken. Ze was niet boos op me, maar stelde me de juiste vragen.” Jane Goodall legde uit hoe belangrijk het is kinderen te laten ontdekken en hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren. “Dit is het begin van het ontstaan van een wetenschapper. En bovendien, als je zo kan opgroeien, dan leer je dat niets vanzelfsprekend is.”

Read more