KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

De diepere betekenis van Corona voor jou

Ik heb lang getwijfeld of ik iets zou schrijven over deze crisis, want iedereen heeft er de mond van vol en wat kan ik nog toevoegen? Toch denk ik dat er momenteel iets gebeurt in de samenleving en dat het belangrijk genoeg is om erover te schrijven.

De Corona-crisis dwingt ons op onszelf terug te plooien en te kijken naar wat echt essentieel is in ons leven en hoe we dat essentiële stuk willen invullen.

Veel mensen worden verplicht uit hun jachtige patroon gehaald. Voor sommigen voelt het als een razende sneltrein die tot stilstand gebracht wordt. Welnu, deze mensen kunnen zich afvragen: wat is essentieel voor mij in mijn leven? Voor hen volgen hier mijn tips:

Read more