KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Hogeschool of universiteit

Heb je twijfels over het volgen van een bacheloropleiding aan een hogeschool of een masteropleiding aan de universiteit?
We schetsen hieronder enkele belangrijke verschillen die je kunnen helpen de knoop door te hakken! We vragen je dit onderscheid niet te zwart-wit op te vatten. Uiteraard zijn er altijd wel uitzonderingen te bedenken.

Read more

Onderwijs op maat

Onderwijsrevolutie: hoe kunnen we het middelbaar onderwijs vernieuwen?

 1. Analyseer de talenten bij jongeren! De KernTalentenmethodiek waarvan Danielle Krekels de grondlegger is en die bij Kadelink toegepast wordt, is een degelijk instrument om de aard, het potentieel én de intrinsieke motivatie bij jongeren te achterhalen.
 2. Werk met een studiekeuzesysteem waarbij de leerling zelf op basis van zijn/haar talenten een persoonlijk vakken- of modulepakket kan samenstellen en dus ook een persoonlijk studieparcours kan afleggen.
 3. Scholen zijn geen ‘fabrieken’ meer waar elke leerling op dezelfde manier door ‘het productieproces’ geloodst wordt.
 4. De leerling heeft inspraak over de tijd, de plaats, zijn proces en/of het tempo van leren.
 5. In deze vernieuwende onderwijswereld is de leerling gemotiveerd en wil hij/zij graag leren. Leren is geen verplichting meer, maar een keuze. “Wat wil die specifieke leerling graag leren?” is de vraag.
 6. De leerkracht is een gemotiveerde professional die inspireert, maar ook het leerproces vergemakkelijkt (letterlijk: helpt vergemakkelijken en faciliteiten voorziet), met andere woorden de leerkracht reikt datgene aan wat nodig is waardoor de leerling zijn eigen leerproces kan doorlopen.
 7. De school is een plaats die flexibel reageert op de moderne samenleving en moderne technieken toepast (blended learning, flipped classroom, moocs,…) . De huidige systemen worden onder de loep genomen om hun toepasbaarheid te toetsen en de mogelijkheden optimaal te benutten.
 8. Middelbare scholen werken samen met alle segmenten van de samenleving, dus ook volkshogescholen, hogescholen, universiteiten, bedrijven, organisaties, vzw’s en overheidsinstellingen.
 9. De focus ligt op het persoonlijk leerproces, op groei, ontwikkeling en vooruitgang, niet op toetsen, rapporten en cijfers.
 10. Moet er dan geen evaluatie zijn? Jawel, maar geef iedere leerling aan het begin van zijn leerproces een 10/10. Daag uit: wat gaat hij/zij persoonlijk doen en leren (voor dat specifieke vak) om die 10/10 waard te zijn? Laat hem dat aan zichzelf (vooral), maar ook aan zijn leermeester bewijzen (van zodra de leerling daar klaar voor is).

Read more

Studiekeuzetest

Ben je tussen 14 en 25 jaar en ben je op zoek naar een juiste studiekeuze? Wil je een studiekeuzetest doen?

Onze studiekeuzetest bestaat uit 3 stappen:

 1. STAP 1: achterhalen van jouw persoonlijke talenten
 2. STAP 2: jouw talentenprofiel kenbaar maken aan jou en je ouders
 3. STAP 3: het koppelen van je talenten aan mogelijke studiekeuzes

Read more

Toekomstproject onderwijs 2030

Bekijk hier het filmpje van het Departement Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Onderwijsraad en de Koning Boudewijnstichting.
Het filmpje gaat over de school en het onderwijs in de toekomst. 
De nieuwe school in 2030: hoe maken we leren en werken aantrekkelijk?

Read more

Talentgericht onderwijs

“Ik ben zo dankbaar dat ik kan leven van mijn talent.” Buffi Duberman (45) vindt dat ze de mooiste job van de wereld heeft: ze coacht Nederlandse artiesten in hun Engelse uitspraak. Vaste ingrediënten tijdens haar coachingslessen: lachen en genieten. “Als je niet geniet, voelt leren als een straf. En als je niet lacht, hoe kun je dan leren?”
(Bron: www.vriendin.nl)

Read more

Road map

“De KernTalentenmethode levert je een road map op die je kunt raadplegen bij elk kruispunt waar je in je leven voor staat.” (Danielle Krekels)

Jij bepaalt waar je met je leven naar toe gaat. Jij krijgt alle ruimte om invulling te geven aan het leven dat je leidt. Jij bent de piloot die de weg bepaalt. Jij tekent de route uit.

Read more

Burn-out beter voorkomen dan genezen!

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de mensen symptomen heeft die wijzen op een burn-out. Monica De Coninck, onze huidige minister van Werk, heeft daarom een sensibiliseringscampagne gelanceerd met als doel psycho-sociale problemen bij mensen, en meer in het bijzonder burn-out, te voorkomen.

Een burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress. Mensen met een burn-out omschrijven het gevoel vaak als ‘opgebrand zijn’ of ‘een lege accu hebben’.

Read more