KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Burn-out beter voorkomen dan genezen!

Uit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart van de mensen symptomen heeft die wijzen op een burn-out. Monica De Coninck, onze huidige minister van Werk, heeft daarom een sensibiliseringscampagne gelanceerd met als doel psycho-sociale problemen bij mensen, en meer in het bijzonder burn-out, te voorkomen.

Een burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress. Mensen met een burn-out omschrijven het gevoel vaak als ‘opgebrand zijn’ of ‘een lege accu hebben’.

De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn:

  • lichamelijke uitputting
  • energiepijl niet meer op niveau kunnen brengen
  • concentratie- en geheugenklachten
  • gevoelens van incompetentie en kwaadheid
  • gevoel van falen
  • slaapproblemen
  • piekeren
  • gespannen zijn
  • nergens meer toe kunnen komen
  • pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn

Bron: http://www.ggzgroep.nl/burn-out/

Vanuit onze overheid worden werkgevers, leidinggevenden, HR-managers aangespoord om extra aandachtig te zijn voor deze problematiek en voor de symptomen bij hun werknemers. Er werd een brochure ontwikkeld, flyers, folders en noem maar op. Tijd voor actie dus, maar wat kunnen we hierover vertellen vanuit de KernTalentenmethodiek?

De manier waarop wij omgaan met deze thematiek zou je kunnen beschrijven als ‘beter voorkomen dan genezen’. Hoe kan je dit opvatten?

Vanuit de KernTalentenmethodiek kijken we eerst naar datgene wat echt bij je past, nl. naar je sterke KernTalenten. Die achterhalen we via een KernTalentenanalyse. We zoeken uit wat in jouw aard ligt, wat je kan ontwikkelen en waar je graag iets mee doet in het leven. Vervolgens adviseren we je om bij keuzes die je moet maken (en in het bijzonder de keuze voor een job) te kijken of datgene waarvoor je kiest overeenstemt met je sterke KernTalenten. Een goede match tussen jou en een job bijvoorbeeld, krijg je als je minstens 70% van je sterke KernTalenten kwijt kan in de jobkeuzes die je maakt, een uitstekende match als je boven de 85% kan gaan. Heel belangrijk is dat je jouw sterke KernTalenten zo vaak en zo sterk mogelijk inzet, want dat voelt juist en goed aan, en daarvan krijg je energie. Je hebt niet alleen nood aan het uitleven van je sterke KernTalenten, maar je vindt het ook erg leuk dit te mogen doen.

Het is ook nuttig jouw kleine KernTalenten te kennen. Zijn kleine KernTalenten ‘slecht’? Nee, integendeel! Een KernTalent op zich is noch goed noch verkeerd, ze ZIJN gewoon. Het is afhankelijk van de situatie en/of de job of een KernTalent een voor- dan wel een nadeel is. Kleine KernTalenten zijn die eigenschappen die niet in jouw aard liggen, die je niet gemakkelijk ontwikkelt en waarbij je van nature uit niet de goesting voelt om er mee bezig te zijn. Dat is heel erg handig om te weten. Moeite en energie steken in deze KernTalenten zal je uitputten. Kleine KernTalenten geven aan waarvoor je meer energie en oefening nodig zal hebben dan iemand anders met gelijke intelligentie, die er juist wel een sterk KernTalent voor heeft. Kleine KernTalenten zeggen dus niet dat je iets niet kan, wel dat je het helemaal niet zo leuk zal vinden om je hierin te oefenen of te verbeteren. Kleine KernTalenten vaak of intens moeten gebruiken, leidt tot energielekken. Burn-outs zijn dikwijls te verklaren door het werken met kleine KernTalenten en tegelijk niet of te weinig met je sterke KernTalenten.

Wij zeggen niet ‘een mens moet bij de job passen’, maar ‘een job moet bij een mens passen’.

Aan alle werkgevers, leidinggevenden, HR-managers: kijk of de job bij jouw werknemer past. Je hebt de juiste man of vrouw op de juiste plaats nodig. Dit verwezenlijken begint bij het kijken naar wie jouw werknemer is. Wat is vervolgens in uw bedrijf herzienbaar, herkneedbaar, anders indeelbaar? Niet de mens, wel de job. Het is niet de bedoeling dat je je mens inpasbaar maakt in de job. Indien u beboeid of geïnspireerd geraakt bent door deze blogpost en indien u als werkgever echt verder wil kennismaken met de KernTalentenmethodiek, bekijk eens ons aanbod. Wij kunnen KernTalentanalyses uitvoeren bij uw werknemers of toekomstige werknemers.

De KernTalentenmethodiek is een methodiek die uitgevonden werd door Danielle Krekels.

Road map
vorig bericht
Het boek van Pascale Naessens
volgend bericht