KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Anders omgaan met conflicten vanuit de Kerntalentenmethodiek

Mensen gaan op verschillende manieren om met spanningen, conflicten, ergernis. De ene zal de zaak proberen te sussen terwijl de ander elk detail wil bespreken. Nog een ander zal inbinden, of er derden bij roepen.

Het zijn vaak niet de omstandigheden die het probleem vormen, maar de manier waarop een ander erop reageert. Die botst namelijk met onze eigen, “logische” manier van reageren, en juist die botsing werkt een conflict in de hand of verergert het zelfs.

Door na te gaan waarom onze partner, ouder, vriend, kind op een bepaalde manier reageert, moeten we gaan inzoomen op zijn comfortzone. Het is namelijk van daaruit dat iemand onbewust beslist hoe hij zal omgaan met de werkelijkheid.
Heb jij vaak een conflict met diezelfde persoon? Laten we dan eens nagaan vanuit welke comfortzone jullie beiden reageren, en ons de vraag stellen: ligt de oorzaak van de botsing niet eerder in jullie reactie dan in de omstandigheden?

Iemands comfortzone wordt bepaald door zijn KernTalenten. Ilse Hendrickx van Kadelink: “Ik merk dat de KernTalentenAnalyse een enorme bron van rijkdom kan zijn in het oplossen of tegengaan van conflicten tussen twee of meerdere personen. We gaan na waarom iemand op een bepaalde manier reageert op de ander, en hoe we daarop kunnen inspelen. Dat inzicht maakt onenigheden of ergernissen begrijpelijk, en dus ook hanteerbaar in de toekomst.” 

Conflicten tussen ouders en jongeren
Ilse Hendrickx van Kadelink heeft ook meer dan 12 jaar ervaring in psychosociale begeleiding van jongeren. Communicatie en bemiddeling met ouders speelt daarin uiteraard een cruciale rol.

Kies vandaag nog voor het pakket ‘conflicthantering’ bij Kadelink:

  • kennismakingsgesprek (voorwaarde: bereidheid van beide partijen om het pakket ‘conflicthantering’ te starten vanuit een open houding)
  • KernTalentanalyses bij beide partijen
  • opvolgingsgesprek waarbij de inzichten vanuit de KernTalentanlyse op een rij worden gezet

Kostprijs: informeer bij info@kadelink.be.

Kadelink gebruikt de KernTalentenmethodiek van CoreTalents zoals die door Danielle Krekels beschreven is.

De fascinerende wereld van videospelletjes
vorig bericht
Pixel Painter, Hal Lasko
volgend bericht