KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Leren leren aan de universiteit

Op vrijdag 5 juli 2013 stond in De Standaard een artikel over de bezorgdheid die universiteitsprofessoren hebben over de lage slaagcijfers van eerstejaars aan de universiteit. Ze stippen verschillende oorzaken aan:

 • flexibilisering van het onderwijs en studiebegeleiding bieden geen verbetering
 • brede instroom: meer en meer jongeren starten aan academische studies, maar hebben een secundair diploma dat daar niet op voorbereid
 • ze moeten nog leren leren, hun talenkennis is onvoldoende of ze kennen de dt-regels niet

De ervaring die we hebben bij Kadelink leert ons het volgende:

 • leren leren doe je niet door een eenmalige sessie studiecoaching te volgen, maar het is een proces dat tijd vraagt en waar veel aandacht, moed en doorzettingsvermogen voor nodig is
 • studiebegeleiding op middelbare scholen, via CLB’s of op hogescholen of universiteiten schieten vaak te kort omdat het gaat over minder intensievere begeleidingen en het gebrek aan maatwerk
 • scholen missen eveneens de tijd en de middelen om degelijke studiekeuzebegeleiding aan te bieden
 • ouders weten niet wat ze van scholen mogen en kunnen verwachten en vinden vaak de weg naar hulp niet

Hoewel scholen de afgelopen jaren ook niet stil gezeten hebben -zo hebben veel scholen al wel een studiebegeleider in dienst en wordt er werk gemaakt van individuele studiecoaching en studiecoaching in groepjes- is er in het middelbaar onderwijs nog heel wat werk te verrichten. Wij zijn er ten zeerste van overtuigd dat studiebegeleiding wel degelijk werkt op voorwaarde dat:

 • er een grondige probleemanalyse gebeurt waarbij je een momentopname van de studiehouding van de leerling/student maakt
 • je een talentenonderzoek uitvoert bij de leerling/student om te kijken of deze daadwerkelijk op zijn plaats zit in de gekozen studierichting
 • je duidelijk communiceert met ouders en/of leerling/student over je bevindingen als studiecoach, maar ook over de weg die nog af te leggen is
 • je een begeleidingsplan voorlegt en de keuze laat aan ouders en/of leerling/student om daarop in te gaan
 • je het begeleidingsplan uitvoert met de gemotiveerde leerling/student en al gaande weg de vorderingen checkt en daar waar nodig bijstuurt

Kadelink start geen enkele begeleiding op zonder een maatplan uit te tekenen voor elk uniek individu. Dat levert schitterende resultaten op, zoals bijvoorbeeld dit resultaat bij een leerling in juni 2013:

“Zonder jullie hulp had ik nooit mijn 8 onvoldoendes bij het kerstrapport kunnen wegwerken. Ik heb mijn zesde jaar kunnen beëindigen met een A-attest. De leerkrachten waren tevreden over mijn progressie in het tweede en derde trimester. Ik heb alles op alles gezet en de motivatie die ik door de begeleiding bij Kadelink kreeg om ervoor te gaan heeft me ontzettend geholpen. Hartelijk dank voor jullie steun en hulp. (Joe, 18 jaar)”

Huur een planningsassistent!
vorig bericht
Als ‘koning zijn’ je beroep wordt
volgend bericht