KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Rekenen

Vandaag blog ik graag over iets dat me 15 jaar als leerlingbegeleider al opviel in een schoolcontext: ik zag sommige jongeren net genoeg doen voor schoolwerk zodanig dat ze zo’n 50% à 60% behaalden op hun individuele vak of op hun jaartotaal. In klassenraden werd over zulke jongere wel eens gezegd: “Hij/zij heeft gerekend.” Soms kwam er wel eens een misrekening voor, tot grote ergernis van leerkrachten en ouders.

Wat ik toen nog niet wist, maar nu overduidelijk scherp zie, is dat zulke jongeren enkele dingen over het hoofd zien. Ik som er slechts enkele op.

  1. Meestal hebben ze nooit echt hard leren studeren en dit breekt hen zuur op in het hoger onderwijs. Daar waar andere leerlingen in het middelbaar hard werkten, moeten zij nog leren studeren.
  2. Ze laten hun basiskennis schieten, basiskennis waarop verder gebouwd wordt in het hoger onderwijs.
  3. Ze hebben in 80% van de gevallen last van passieve faalangst of angst voor gezichtsverlies.
  4. Ze hebben een duidelijke mening over ons hedendaags onderwijs en weigeren om mee te doen aan dit onderwijs. “Als het zo zit,… laat dan maar!” redeneren ze.
  5. Ze hebben last van een prefrontale cortex (cfr. hersenen) die nog niet volgroeid is, waardoor ze niet in staat zijn om heel goed planningen te maken, overzicht te houden en snelle genotsimpulsen te onderdrukken.
  6. Toch zijn deze jongeren vaak in de kern de meest strategische en tactische denkers die je je kunt voorstellen.

De vraag die toekomstige studiebegeleiders of ouders mij wel eens stellen is: hoe ga je om met deze jongeren? Daar heb ik geen pasklaar antwoord op, maar het eerste wat ik doe is me open stellen voor hun verhaal en begrip tonen. Ik streef naar wederzijds respect en pas dan kan ik er iets van zeggen. Zelf gebruik ik daarvoor een tool van de ‘KernTalentenanalyse’. Deze aanpak vertrekt vanuit de talenten en sterktes van de leerling of student.

Laat ons alle jongeren en studenten het beste gunnen voor dit nieuwe schooljaar. In dit opzicht moeten wij mijn inziens het goede voorbeeld geven en zoveel mogelijk vreugde vinden in onze eigen job, onze eigen talenten uitleven,… elke dag opnieuw.

Ontdek de talenten van je kind terwijl het speelt
vorig bericht
Zelf bepalen hoe, wat, waar en wanneer
volgend bericht