KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

succesvol studeren =
de juiste studiekeuze + de juiste studiemethode

Een studiemethodebegeleiding bij Kadelink start steeds met twee grondige analyses.

 1. Een analyse van de huidige studieaanpak van de jongere moet helder maken waar de exacte werkpunten liggen op het vlak van de studiemethode.
 2. Een analyse van de persoonlijkheid (met behulp van een KernTalentenanalyse) legt het karakter, de talenten en de motivatie van de leerling of de student bloot.

Ervaring leert dat leerlingen of studenten zich nauwelijks kunnen motiveren voor een studie als het totaalplaatje niet klopt. Vandaar dat we bij Kadelink eerst proberen te bereiken dat iemand 100% achter zijn studiekeuze staat en ook 100% weet welke doelen in het vooruitzicht liggen alvorens we beginnen met een studiemethodebegeleiding.

Na kennismaking met leerling of student en de twee analyses volgt een gesprek met de ouder(s). Aan het einde van dit gesprek krijg je advies en stellen we een plan van aanpak op. Na het adviesgesprek kan je rustig nadenken of je in wil gaan op het begeleidingsvoorstel van Kadelink. Indien het voorstel aanvaard wordt, volgt de jongere individuele studiebegeleiding bij Kadelink in het centrum van Leuven. We werken vooral ook met het eigen studiemateriaal van de jongere zelf. Individueel en op maat gaan we met de leerling of student aan de slag. De begeleiding wordt gegeven door een professional met 17 jaar ervaring. Het doel is: een efficiënte studiemethode aanleren!

De eigenlijke begeleiding draait rond 5 pijlers:

 1. ORGANISATIE: orde en nauwkeurigheid, juiste studieplek creëren, juiste indeling van het cursusmateriaal, enz.
 2. PLANNING: regelmatig studeren, agenda beheren, maand- of jaarplanningen maken, examenplanning opstellen, enz.
 3. STRUCTUUR: de kern uit een tekst halen, hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, schema’s of samenvattingen maken, onderlijnen, enz.
 4. CONCENTRATIE: de aandacht bij de cursustekst houden, afleiders weren, de werking van het brein kennen, enz.
 5. MOTIVATIE: studiedoelen opstellen, intrinsieke of extrinsieke motivatie aanscherpen, enz.

Duur analyses + gesprek ouder(s): 3 à 4 uur.
Tarief voor de analyses :

 • € 570 (incl. BTW) voor 12-17 jarigen
  -> 
  € 450 (KernTalentenanalyse) + € 120 (analyse studiemethodiek)
 • € 670 (incl. BTW) voor 18-25  jarigen
  -> 
  € 550 (KernTalentenanalyse) + € 120 (analyse studiemethodiek)

Tarief voor de studiemethodebegeleiding zelf: € 60 per uur (incl. BTW).

Voor leerlingen bestaat een gemiddelde studiecoaching bij Kadelink uit 10 sessies van 1 uur, meestal verspreid over één trimester. Bij studenten gaat het meestal over 5 sessies van 1 uur verspreid over één semester. Toch kan de begeleiding van uw kind van dit gemiddelde afwijken omdat Kadelink werkt op maat van de jongeren.

Klik hier voor getuigenissen in verband met de studiebegeleiding.