KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Problemen in het middelbaar onderwijs

Vanuit mijn praktijk heb ik een goed zicht op waar het vaak fout loopt bij jongeren in het middelbaar onderwijs. Ik som enkele vaak voorkomende problemen op:

  • Jongeren hebben in middelbaar niet geleerd HOE ze moeten studeren. De studiemethode is te weinig ontwikkeld. Meer in het bijzonder is ‘begrijpend lezen’ een probleem.
    Mijn vraag hierbij: ligt dat aan de jongeren, of ligt dat aan het feit dat onderwijs daar onvoldoende aandacht aan besteedt?
  • Jongeren mogen soms van hun ouders niet kiezen wat ze willen kiezen. Gevolg: frustratie en afhaken.
    Moeten jongeren leren doorbijten of beseffen ouders onvoldoende wat hun kind doormaakt in het middelbaar onderwijs?
Read more

Analyse vanuit vraagstelling

Over het nut van een KernTalentenanalyse is op deze blog al heel wat geschreven. Je kan een analyse gebruiken om een studie te kiezen die bij je past, maar zeker ook om een job te vinden die aansluit bij je sterktes.

Vandaag wil ik het analyse-instrument belichten vanuit een andere hoek. Wat we namelijk ook kunnen achterhalen met behulp van de KernTalentenmethodiek is antwoord op vragen als deze:

Read more