KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Problemen in het middelbaar onderwijs

Vanuit mijn praktijk heb ik een goed zicht op waar het vaak fout loopt bij jongeren in het middelbaar onderwijs. Ik som enkele vaak voorkomende problemen op:

  • Jongeren hebben in middelbaar niet geleerd HOE ze moeten studeren. De studiemethode is te weinig ontwikkeld. Meer in het bijzonder is ‘begrijpend lezen’ een probleem.
    Mijn vraag hierbij: ligt dat aan de jongeren, of ligt dat aan het feit dat onderwijs daar onvoldoende aandacht aan besteedt?
  • Jongeren mogen soms van hun ouders niet kiezen wat ze willen kiezen. Gevolg: frustratie en afhaken.
    Moeten jongeren leren doorbijten of beseffen ouders onvoldoende wat hun kind doormaakt in het middelbaar onderwijs?
Read more