KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Loopbaancoaching bij Kadelink

Hoewel ik wél degelijk nog loopbaancoaching bied, kan je bij Kadelink vanaf 15 juni 2020 voor loopbaancoaching niet meer betalen met een loopbaancheque. Omdat ik hierover veel vragen krijg, zet ik alvast mijn argumenten voor deze beslissing op een rijtje.

Read more

Onderwijs: neem een vliegende start!

Midden in de Corona-crisis vraagt iedereen zich af hoe het nu verder moet met ons onderwijs en de leerlingen en studenten. Kunnen ze hun jaar nog afmaken? Moet alles via onderwijs op afstand gebeuren? Wat dan met de praktijkvakken? Uiteindelijk zal de regering bepalen hoe en wanneer iedereen terug zijn normale leven terug kan oppakken.

Read more

De diepere betekenis van Corona voor jou

Ik heb lang getwijfeld of ik iets zou schrijven over deze crisis, want iedereen heeft er de mond van vol en wat kan ik nog toevoegen? Toch denk ik dat er momenteel iets gebeurt in de samenleving en dat het belangrijk genoeg is om erover te schrijven.

De Corona-crisis dwingt ons op onszelf terug te plooien en te kijken naar wat echt essentieel is in ons leven en hoe we dat essentiële stuk willen invullen.

Veel mensen worden verplicht uit hun jachtige patroon gehaald. Voor sommigen voelt het als een razende sneltrein die tot stilstand gebracht wordt. Welnu, deze mensen kunnen zich afvragen: wat is essentieel voor mij in mijn leven? Voor hen volgen hier mijn tips:

Read more

Naar mijn kern

Megan meldde zich in februari 2019 aan voor loopbaancoaching. Op dat moment was ze 27 jaar en mentaal helemaal op. 

Als kind voelde Megan zich niet echt begrepen. Ze werd gepest en voelde zich vaak eenzaam. De middelbare schoolperiode was een iets betere periode op sociaal vlak. Ze kon aansluiten bij een groepje vriendinnen en kon respect afdwingen. Dit maakte haar ook zachter als persoon. Haar sociaal leven en de omgang met paarden bezorgde haar in deze periode echt wel een fijne tijd.

Read more

Wijzigingen gebruik loopbaancheque

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020 in verband met de loopbaancheque die je kan aanvragen bij de VDAB voor loopbaancoaching?

  • In plaats van 1 jaar werkervaring moet je nu 7 jaar werkervaring hebben vooraleer je beroep kan doen op een loopbaancheque.
  • Het aantal uren dat vergoed wordt voor de tweede loopbaancheque (binnen 6 jaar tijd mag je twee loopbaancheques aanvragen) daalt van 4 naar 3 uur. In totaal heb je dus recht op 7 uur loopbaancoaching in plaats van 8 uur.
Read more

Inspirerend: Jane Goodall

Op zaterdag 7 december 2019 sprak Jane Goodall over haar levenswerk in ‘s Hertogenbosch, Nederland. Ik kreeg de kans om het verhaal te aanhoren vanaf rij 6. Wat een vrouw, wat een kracht!

Ze begon haar lezing met een anekdote uit haar kindertijd, nl. hoe ze als kind de kippen bestudeerde. Ze vroeg zich af waar het ei vandaan kwam. Om dat te onderzoeken bleef ze urenlang in het kippenhok zitten. Ondertussen was iedereen naar haar op zoek. “Toen ik na ongeveer vier uur te voorschijn kwam, ging mijn moeder bij me zitten en vroeg heel geïnteresseerd wat ik ontdekt had. Ik heb veel aan haar te danken. Ze was niet boos op me, maar stelde me de juiste vragen.” Jane Goodall legde uit hoe belangrijk het is kinderen te laten ontdekken en hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren. “Dit is het begin van het ontstaan van een wetenschapper. En bovendien, als je zo kan opgroeien, dan leer je dat niets vanzelfsprekend is.”

Read more
Zepka

Ezelwerking Zepka

Als oogster op het veld van boer Tom Troonbeeckx van de Boerencompagnie, kwam ik regelmatig in contact met twee heel lieve ezels. Na mijn jaaropleiding rond natural horsemanship, wilde ik ook de wereld van de ezels verkennen. Mijn vertrekpunt was het Congres voor ezels in de zorg in Maastricht (2018). Daar raakte ik in de ban van de ezels. Ik vroeg aan Tom of ik zijn ezels mocht inzetten voor en met mensen. Een jaar lang heb ik dingen voorbereid:

Read more

Is de tijd rijp?

Wanneer ben je klaar om een KernTalentenanalyse te ondergaan en wanneer is het misschien nuttig om nog even te wachten?

Volgens mij ben je er klaar voor als je jezelf beter wilt leren kennen en nieuwsgierig bent naar wat jou energie geeft. Wil je nog een stapje verder gaan en ook concrete acties ondernemen naar aanleiding van de analyse, dan vraagt dat proactieve daadkracht. Misschien wil je een geschikte studierichting vinden, een vacature zoeken die bij je past of een carrièreswitch maken. Of wil je liever je eigen zaak opstarten? In dat geval heb je tijd, energie en soms ook lef en moed nodig om stappen te zetten.

Read more

Autisme

Nu ik geslaagd ben op voor mijn postgraduaat autisme, wil ik als aanvulling op mijn huidige werk de weg open maken voor het ontdekken van de talenten en de sterktes van personen met autisme. Dit wil ik doen op de volgende manieren: 

1.     Kandidaten voor een KernTalentenanalyse kunnen nu ook personen met autisme zijn. Belangrijk hierbij is om het volgende te begrijpen: eender welke zeer ervaren (onervaren analisten zien de valkuilen bij het analysewerk niet) KernTalentenanalist kan in feite een persoon met autisme analyseren (al heeft de grondlegger van de methode, Danielle Krekels, nooit beweert dat de methode ook werkt voor personen met autisme). Echter, als deze analist het autisme van zijn cliënt niet begrijpt en beperkte informatie heeft over deze diagnose, kan de analist de uitkomst van de analyse onvoldoende duiden voor zijn cliënt. In het afgelopen jaar heb ik me via een grondige studie verdiept in de thematiek ‘autisme’ en heb ik de link gelegd tussen autisme en de KernTalentenmethode. Mijn ervaring tot nu toe is dat ook mensen met autisme zich herkennen in hun KernTalentenprofiel, maar het autisme is overal in verweven (ooit beschreven door een persoon met autisme als in een Marble Cake). Vandaar ook de studie, mijn onderzoek en het verder zetten van dit werk.

Read more