KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

De diepere betekenis van Corona voor jou

Ik heb lang getwijfeld of ik iets zou schrijven over deze crisis, want iedereen heeft er de mond van vol en wat kan ik nog toevoegen? Toch denk ik dat er momenteel iets gebeurt in de samenleving en dat het belangrijk genoeg is om erover te schrijven.

De Corona-crisis dwingt ons op onszelf terug te plooien en te kijken naar wat echt essentieel is in ons leven en hoe we dat essentiële stuk willen invullen.

Veel mensen worden verplicht uit hun jachtige patroon gehaald. Voor sommigen voelt het als een razende sneltrein die tot stilstand gebracht wordt. Welnu, deze mensen kunnen zich afvragen: wat is essentieel voor mij in mijn leven? Voor hen volgen hier mijn tips:

  • Ben je gelukkig met de plaats waar je woont? Geniet je van je woning en hoe die is ingericht? Woon je te klein of te groot? Heb je te veel spullen? Deze periode is ideaal om doorheen je materiaal te gaan (kleding, boeken, papieren,…) en  afscheid van te nemen van de dingen die je geen vreugde schenken (cfr. opruimgoeroe Marie Kondo met haar boek Opgeruimd) of simpelweg niet nodig zijn. 
  • Verzorg je jezelf goed? Als je jezelf niet goed verzorgt, als je niet gezond eet, niet voldoende hygiënisch bent, verzwakt je immuniteit en heb je meer kans om ziek te worden. Kijk eens na of je kan verder gaan zoals je bezig bent of wil je drastisch ingrijpen? Zelfzorg gaat ook over grenzen stellen, assertief zijn (= opkomen voor jezelf met respect voor de ander) en jezelf vriendelijk bejegenen (praat je liefdevol tegen jezelf?). 
  • Ben je gelukkig met je relaties in de brede zin van het woord? Je partner, je familie, je vrienden? Of zijn er mensen die heel veel energie van je vragen en die jou teveel negatieve prikkels, spanningen, sferen en/of emoties bezorgen? Welke acties kan je ondernemen in dit verband? Wat leer je je kinderen? Stuur je hen naar buiten om te ravotten en om hun creativiteit tot stand te laten komen op de meest fantastische manier? Of zet je hen dagenlang bij een computer of tablet? Geloof me, die creativiteit en dat initiatief nemen van hen uit, dat komt, maar slaag jij erin om de fase van ‘mag ik op de computer’ of ‘ik verveel mij’ door te komen?
  • Ben je gelukkig met je studie of je job? Tijd voor bezinning: hoe wil jij de komende jaren doorbrengen? Waar wil je écht mee bezig zijn? Uiteraard help ik je graag verder met een KernTalentenanalyse om daarachter te komen.
  • Wat zijn je plannen voor de toekomst? Maak een moodboard met al je dromen. Denk daarbij aan een veranderende samenleving en aan onze toekomstige generaties? Wil je kiezen voor een kleinere ecologische voetafdruk en voor lagere woonlasten zodanig dat je minder hard moet werken en meer geld over houdt voor andere dingen? Of droom je van een groot huis, van verre reizen, een grote auto en een leven in luxe met nog meer spullen (ook goed, maar hoe moet dat dan met ons klimaat vraag ik me steeds meer af)? Leg de focus in je moodboard op wat jij écht belangrijk vindt en niet wat de grote meerderheid doet. Wees creatief en bespreek je nieuwe en frisse dromen en ideeën met de mensen die je liefhebt (het is niet omdat we niet mogen buiten komen, dat we niet kunnen bellen of digitaal met elkaar in verbinding kunnen staan).

Ik ben er van overtuigd dat als jij momenteel je leven niet op orde hebt, dat je momenteel wel enkele moeilijke momenten tegen komt. Dit virus biedt je een fantastische spiegel. Kijk erin, kom tot rust en trek je conclusies. Ga daarna over tot actie, je hebt geen tijd te verliezen.

Geen tijd te verliezen, hoezo?

De gemiddelde opwarming van de aarde tot maximaal 2°C is een minimale voorwaarde om ongeziene menselijke schade te voorkomen. We gaan momenteel met z’n allen de verkeerde richting uit. Dat staat in alle documenten die gaan over de klimaatcrisis. Net zoals de Corona-crisis is de klimaatcrisis echt ernstig te nemen (of er is nog weinig mensheid over binnenkort) al lijkt van de klimaatcrisis vooral onze jeugd wakker te liggen en dat vind ik jammer. Dus: nu we toch bezig zijn met bezinnen, bezin je dan meteen over hoe je in de toekomst wil leven en denk logisch na. 

Door Corona worden we gedwongen tot minder uitstoot (de luchtvaart is sterk verminderd). Ineens experimenteren we met andere onderwijsvormen en flexibeler thuiswerk. Ik zie heel veel mensen met hun gezin wandelen in de natuur en elkaars gezelschap opzoeken. Er wordt weer gepraat aan de eettafels thuis. Nieuwe ludieke acties ontstaan. Welke creatieve ideeën gaan nog uitgevoerd worden? Ik denk dat we deze tijd nuttig kunnen besteden en dat we massaal orde op zaken kunnen stellen. 

Zelf houd ik van mijn job en heb ik een behoorlijk stressvrij en rustig  leven. Ik verzorg mezelf, heb hobby’s die me enorm blij maken en ik trek op met de mensen op die ik leuk vind. Dus dat zit snor. Toch heb ook ik enkele drastische besluiten genomen: ik wil niet meer vliegen (hoe graag ik ook reis) en ik ben aan de plannen begonnen voor een leven in een klein huis met juist voldoende spullen om te kunnen leven. De tijd die over blijft wil ik spenderen in de natuur en tussen de dieren. 

Orde op zaken stellen begint bij jezelf. Just do it!

Ilse Hendrickx
16 maart 2020

Onderwijs: neem een vliegende start!
vorig bericht
Naar mijn kern
volgend bericht