KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies + human design:

Human Design, mijn tweede liefde

Degenen die mij al een tijdje volgen weten dat ik al sinds 2012 de kerntalentenmethode (CoreTalents-methode zoals ze nu genoemd wordt) gebruik om talenten en sterktes van mensen in kaart te brengen. Het is al tien jaar grote liefde tussen mij en deze tool. Waarom? Wel, omdat ik via deze methode al meer dan 1000 mensen meer inzicht over zichzelf heb gegeven. Een kerntalentenanalyse geeft mensen echt helderheid over hun karakter, hun potentieel en intrinsieke motivatie. Handig als je keuzes moet maken.

In 2021 kwam ik -eerder toevallig- Human Design op het spoor. Ik werd opnieuw verliefd.

Ik spits altijd mijn oren als mensen praten over systemen of tools die zoveel in hun leven betekend hebben. Het eerste wat ik doe is het systeem zelf uittesten als ik denk dat het betekenisvol is. Ik liet mezelf twee keer analyseren en beide personen konden heel duidelijk zaken over mij benoemen die nog nooit zo helder benoemd waren, maar wel fel resoneerde met wie ik denk dat ik ben. Gek genoeg konden ze ook specifieke dingen opnoemen over mijn onbewust stuk nl. over het stuk dat ik dus niet zo bewust mee krijg in mijn leven. Dit zijn delen in mij waarbij ik wel eens zeg ‘verdorie, nu deed ik het weer’. Weet je wel, de dingen die je doet maar waar je niet echt grip op hebt. Delen die je pas achteraf beseft of herkent. Dingen waarvan je niet precies weet waar ze vandaan komen. Human Design heeft me zaken geleerd die me enorm veel houvast geven bij het nemen van beslissingen. Heel specifieke eigenschappen over mezelf ben ik nog meer gaan waarderen en gebruiken in het leven. Ook de kennis over mijn relatie met andere mensen werd verfijnd.

Het is pas nu dat ik over Human Design wil schrijven op mijn website. Eerder was ik er niet klaar voor. Het heeft een tijdje geduurd om te aanvaarden dat ik eigenlijk twee grote liefdes heb. Polygamie zeg maar. Haha. “Hoe moet dat nu verder,” dacht ik, “met twee geliefde methodes?” Welnu, heel simpel: ik wil ze allebei inzetten. Momenteel studeer ik aan de International Human Design School en zal ik weldra mijn internationale certificering behalen. Ik begin langzaam aan Human Design analyses te doen als student, als training. Ik heb nog niet meteen op alle vragen een antwoord, maar ik heb mijn bronnen altijd bij de hand om verder onderzoek te doen. Het zijn er veel, heel veel en de methode is onuitputtelijk.

Beide methodes hebben niets met elkaar te maken en hebben andere grondleggers. Ze benaderen een individu vanuit een totaal andere invalshoek. Het is hier en nu het moment niet om te gaan vergelijken. Je kan appelen overigens niet met peren vergelijken. Wat ik wel weet is dat beide methodes andere (en soms gelijkaardige) relevante informatie over een individu verschaffen en dat ze hetzelfde doel nastreven, nl. dat je kan worden wie je bent.

Om een individu goed te kunnen analyseren, om gedetailleerd en diepgaand te kunnen zien HOE dit individu uniek is, is de informatie vanuit beide methodes helpend.

Hoe ik dit in de praktijk werkbaar wil maken? Dat vis ik momenteel uit. Voorlopig gebruik ik voor loopbaancoaching en studiekeuzeadvies vooral de kerntalentenmethode, maar in de toekomst, zullen op deze website zeker programma’s te vinden zijn met Human Design of zelfs met beide methodes.

Wat voorlopig kan met Human Design is dat je een basisanalyse aanvraagt (goed wetende dat ik nog studeer). Voor zo’n analyse betaal je niet de volle pot (juist omdat ik nog studeer), maar mijn uurprijs.

Ilse Hendrickx
18 augustus 2022

Bevrijd uit het hok
vorig bericht
Jezelf zijn op social media
volgend bericht