KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies:

Lichaamsintelligentie, logische en mechanische kennis

Het belang van Human Design in mijn werk met de kerntalenten wordt alsmaar duidelijker. Om dat gegeven concreet te maken, wil ik volgend voorbeeld schetsen. Laat ons een fictief persoon kiezen: Olivia, 32 jaar met volgende sterke kerntalenten (energiegevers):

 • Esthetische creativiteit
 • Mentale creativiteit
 • Ondernemerschap en risico nemen
 • Initiatief nemen
 • Proactieve theoretische kennisverwerving in de diepte
 • Proactieve theoretische kennisverwerving in de breedte
 • Informatieoverdracht
 • Show en entertainment
 • Flexibiliteit

Uiteraard spelen ook kleine en halve kerntalenten in het profiel een rol, maar ik wil even de focus leggen op deze combinatie van sterke kerntalenten waarmee ze aan de slag wil om een geschikte job te vinden.

Als we kijken naar ‘type’ in Human Design, dan krijgt Olivia er een heel specifiek kenmerk bij. Ik verklaar me nader:

Olivia als manifestor (energietype) wil met deze sterke kerntalenten IMPACT. Ze wil initiëren, maar daarom niet per se de dingen afmaken. Door goed te informeren voor ze handelt, kan ze de dingen voor elkaar krijgen. Dus een hoofdfocus in dit profiel kan bijvoorbeeld liggen op het onderzoek naar het terrein waarop Olivia IMPACT wil hebben.

Olivia als projector (niet-energietype) moet erkend, gerespecteerd en uitgenodigd worden alvorens andere mensen te leiden, gidsen, onderwijzen. De hoofdfocus in dit profiel zou kunnen zijn: waar wil ik rond erkend, gerespecteerd en uitgenodigd worden? Maar ook: hoe kan ik mijn energie juist besteden? Dus als een projector tewerk gaat als een manifestor of generator, kan bitterheid tot gevolg hebben en er is een groot risico op burn-out. Ja, ook als ze zich vooral richt op het uitleven van haar sterke kerntalenten.

Olivia als generator (energietype) functioneert het beste als ze wacht tot ze voelt waarop ze kan reageren (‘ja’ voelen in je buik), waar ze zich toe aangetrokken voelt en doet waar ze van houdt. Dan kan ze bij wijze van spreken de hele wereld bouwen. De energie beschikbaar voelen zitten en willen reageren is cruciaal. Het is hierbij belangrijk om stap per stap te blijven letten op die magneetfunctie: “Voel ik me ertoe aangetrokken? Krijg ik vanuit mijn lijf een duidelijke ‘ja’?”

Zo kan ik ook nog voorbeelden bedenken rond manifesting generators en reflectors, maar het voornaamste dat ik hier wil aangeven is: Human Design geeft informatie over hoe je energie werkt, je lichaam, de mechanica in jezelf. Als je alles met je hoofd zou beredeneren, als je ‘mind‘ het voor het zeggen zou hebben, dan zou je dingen met dit kerntalentenprofiel kunnen bedenken die totaal niet bij je passen. En toch blijf je dan binnen je sterktes van je kerntalentenprofiel. Of de job past wel bij je kerntalentenprofiel, maar toch blijf je energieverlies voelen. Human Design geeft extra info over je lichaam en je energie. De meerwaarde daarbij is ‘huge‘,… als je het tenminste grondig wilt onderzoeken.

Dan hebben we het nog niet gehad over de andere belangrijke zaken binnen Human Design, nl. autoriteit, profiel, je belangrijkste poort in je design (‘personality sun’). Al die elementen geven veel meer gedetailleerde informatie over een persoon. Het voegt lichaamsintelligentie toe, kennis over een logische omgang met de energie in je lichaam.

Human Design echter is een experiment. Al gaandeweg bouw je meer en meer kennis op omtrent jezelf. Misschien vraag je je af hoe zo’n proces verloopt? Ik schets een mogelijk traject.

Fase 1: overzicht van de chart

 • 20 minuten: zeer oppervlakkige analyse van de bodygraph met enkel basisinformatie

Fase 2: basisanalyse

 • 1u à 1,5u: diepgaande informatie over type, strategie, autoriteit, aura, profiel, openheid, gedefinieerdhied, zwart en rood, conditionering,…
 • werkend via het officiële analyse-protocol vanuit de International Human Design School
 • start van het experiment + het ‘waarom’ van het experiment wordt uitgelegd

Fase 3: diepgaande analyse

 • Na 6 maanden of langer in het experiment
 • Meer details over poorten en lijnen en niet-zelf, dilemma’s + de omgang met de dilemma’s…

Fase 4: incarnation Cross analyse

 • Aanbevolen na 3,5 jaar of langer in het proces,…

Wat veel mensen doen is een beetje hier en daar lezen over hun design (op het internet kom je in een rabbit hole terecht, geloof mij) en heel oppervlakkige kennis opnemen. Ze blijven bij fase 1 hangen. Ze beginnen niet echt te experimenteren. Op die manier krijg je reacties als: “Wat ben ik er mee om te weten welk type ik ben?” of “Ik ben een generator, maar ik herken me meer in het type projector.” Je weet niet hoe je Human Design kan integreren in je leven. Wat ook soms gebeurt: mensen willen te snel gaan. “De basis ken ik nu wel, het mag wat dieper gaan!” Ja, dat begrijp ik! Dat kan ook, maar heb je de basis al geïntegreerd in je leven en leef je al volgens je strategie en autoriteit?

Mijn ideale klant is een klant die diepgaand aan de slag wil gaan met de informatie en het experiment wil aangaan. Het zijn mensen die aan zelfontwikkeling willen doen en willen groeien als mens. Ze willen dichter bij zichzelf staan en authentiek als zichzelf in het leven staan. Ze willen de-conditioneren en zich steeds minder inpassen in de gehomogeniseerde wereld.

Voel je inspiratie hierbij of voel je je geroepen om met Human Design en/of de kerntalentenanalyse aan de slag te gaan? Je weet me wel te vinden.

Ilse Hendrickx
31 augustus 2023

90 seconden
vorig bericht
Kerntalenten en Human Design
volgend bericht