KADELINK

Voor studie- en loopbaanadvies + human design:

De ingewikkelde dans tussen authenticiteit en verbinding

Ben jij een people pleaser? Momenteel is een populair begrip in de wereld van de social media-psychologie. Ik heb people pleasing -o.a. via Human Design, Dr. Gabor Maté en Dr. Neha Sangwan- de afgelopen jaren een pak beter leren begrijpen en ik deel hierbij mijn inzichten.

Waarom doen mensen aan people pleasen?

 • om de goedkeuring van anderen te krijgen, om je eigenwaarde te versterken en je zelfvertrouwen te vergroten
 • uit de angst om afgewezen of niet aardig gevonden te worden
 • culturele en maatschappelijke verwachtingen, culturele waarden en normen benadrukken vaak het belang van het aansluiten bij en voldoen aan de verwachtingen van anderen
 • om de vrede te bewaren en om conflicten te vermijden, zelfs als dat ten koste gaat van je eigen welzijn
 • vanuit een laag zelfbeeld, als een manier om gevoelens van ontoereikendheid te compenseren
 • omdat je op zoek bent naar verbinding en positieve relaties, om het gevoel te bevorderen ergens bij te horen
 • omdat je in het verleden voorwaardelijke liefde ervaarde, waardoor je je te veel zorgen maakt over het voldoen aan de verwachtingen van anderen om genegenheid te ontvangen
 • omdat het een aangeleerde en ingewortelde gewoonte is als coping-mechanisme voor verschillende situaties
 • omdat je moeilijkheden hebt bij het stellen en handhaven van persoonlijke grenzen

Deze lijst is niet volledig. Ik kom later in dit artikel nog terug op people pleasing als authentieke gezonde eigenschap bij mensen.

Wanneer is people pleasing ongezond?

De theorie van Dr. Gabor Maté (gerenommeerd arts en verslavingsdeskundige) stelt dat authenticiteit en verbinding onafscheidelijke aspecten zijn van onze menselijke ervaring. De behoefte om authentiek te zijn (trouw aan onszelf) botst vaak met het instinctieve verlangen naar verbinding. In een poging om deze twee behoeften te harmoniseren, kunnen we onbedoeld en vaak onbewust de neiging hebben om mensen te plezieren. Onze authenticiteit komt bijgevolg in gevaar omdat we de band met anderen (ouders, familie, vrienden, leraren,…) willen behouden.

De gezondheidsimplicaties van people pleasing ten koste van authentiek gedrag zijn enorm. Het kan fysieke en mentale gezondheidsproblemen met zich meebrengen zoals bijv. angst voor mensen, een verzwakt immuunsysteem, chronische stress en vermoeidheid, enz.. Het begrijpen van het verband tussen het onderdrukken van het authentieke zelf en de ontwikkeling van gezondheidsproblemen dient als een wake-up call om authenticiteit voorop te stellen in onze zoektocht naar verbinding.

People pleasing komt vaak voort uit angst voor conflicten, een afkeer van onenigheid die voortkomt uit de overtuiging dat het handhaven van harmonie essentieel is voor verbinding. De vermijding van conflict kan ons echter gevangen houden in een cyclus van stil lijden, waarbij we ons eigen welzijn opofferen voor de illusie van vrede.

Veel mensen hebben geen inzicht in dit zelfdestructieve mechanisme. Om los te komen uit de greep van people pleasen waarbij je je authentieke zelf aan de kant schuift, moeten we kijken naar oorsprong van dit gedrag via zelfreflectie. Dr. Gabor Maté stelt dat het plezieren van mensen vaak voortkomt uit een beschermingsmechanisme dat in de kindertijd is ontwikkeld om liefde en acceptatie veilig te stellen. Door na te denken over cruciale momenten in je verleden kan je de wortels blootleggen van je neiging om te pleasen: het was nl. vaak een overlevingsinstrument. Nadenken hierover kan inzicht verschaffen in de patronen die je hebt ontwikkeld om relaties aan te gaan. Door diepgewortelde overtuigingen en gedragingen te (h)erkennen en uit te dagen, kan je de reis naar je authentieke zelf (en dus ook naar een gezonder leven) aanvatten en kan je kiezen voor een meer authentieke verbinding met jezelf en anderen.

Loskomen van people pleasing op het werk

Waar hebben veel mensen dagelijks last van? Inderdaad, van ongezond people please-gedrag op het werk. In de snelle wereld van de werkplek kan het verlangen om anderen te plezieren een tweesnijdend zwaard worden dat persoonlijke groei belemmert en je welzijn in gevaar brengt. Dr. Neha Sangwan (gerenommeerd expert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling) introduceert een eenvoudig maar effectief driedelig raamwerk om

 • please-gedrag af te leren dat ten koste gaat van ons authentieke zelf;
 • de cyclus van ‘ja’ zeggen als je ‘nee’ bedoelt, te doorbreken;
 • gezondere grenzen te stellen in de professionele sfeer.

Onderstaande tips zijn bedoeld voor degenen die betere grenzen willen stellen en neigingen willen overwinnen om mensen te pleasen ten koste van hun Ware Zelf.

STAP 1: erken je prioriteiten

De eerste stap in je transformatieproces is zelfbewustzijn. Neem even de tijd om je eigen prioriteiten en werklast te (h)erkennen. Begrijp dat je capaciteit eindig is en dat ‘ja’ zeggen op elke vraag kan leiden tot een burn-out en verminderde effectiviteit. Omarm het idee dat het prioriteren van je taken en verantwoordelijkheden niet egoïstisch is, maar een strategische zet om je productiviteit en je welzijn op peil te houden.

Door het belang van je eigen prioriteiten te internaliseren, leg je de basis voor een mentaliteitsverandering. Het gaat niet om het niet beschikbaar zijn of niet meewerken; het gaat er eerder om dat je verantwoordelijk bent voor je eigen tijd en energie. Dit hernieuwde zelfbewustzijn stelt je in staat beslissingen te nemen die zijn afgestemd op je doelen en waarden.

STAP 2: assertief en diplomatiek communiceren

Wanneer je wordt geconfronteerd met een vraag die je werklast ongezond vergroot, oefen dan een assertieve maar diplomatieke communicatie. Geef duidelijk aan wat je beperkingen zijn en wees eerlijk over je huidige werklast. In plaats van een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen, kun je overwegen alternatieve oplossingen aan te bieden of een realistischer tijdschema voor te stellen.

Deze aanpak geeft niet alleen je grenzen aan, maar toont ook je toewijding om samen tot oplossingen te komen. Het bevordert een omgeving van open communicatie en wederzijds respect, waarin collega’s elkaars beperkingen begrijpen en waarderen.

STAP 3: oefen met zelfcompassie

Grenzen stellen kan een uitdaging zijn, vooral als je gewend bent aan people please-gedrag. Het derde element van Dr. Neha Sangwan betreft het beoefenen van zelfcompassie. Begrijp dat ‘nee’ zeggen je niet nutteloos of niet ondersteunend maakt; het maakt je menselijk. Erken dat het stellen van grenzen een cruciaal aspect is voor het behouden van persoonlijk en professioneel welzijn.

Om zelfcompassie te vergroten, moet je jezelf eraan herinneren dat het oké is om prioriteit te geven aan je mentale en fysieke gezondheid. Denk na over je prestaties en bijdragen in plaats van stil te staan ​​bij waargenomen tekortkomingen. Vier tijdens deze reis de positieve impact van het stellen van grenzen op je algehele effectiviteit en werktevredenheid.

De transformatie omarmen

Het implementeren van het driedelige raamwerk van Dr. Neha Sangwan is geen eenmalige onderneming, maar een continu proces van zelfontdekking en groei. Herhalen is de boodschap en leren onderweg. Terwijl je geleidelijk aan ongezonde people please-gewoonten afleert, maak je de weg vrij voor een gezonder en duurzamer evenwicht tussen werk en privéleven.

Hoe leuk zou het zijn als ook onze werkgevers dit 100% begrijpen: door je prioriteiten te erkennen, assertief te communiceren en zelfcompassie te beoefenen, creëer je een werkomgeving die authenticiteit waardeert en individuen in staat stelt om zowel persoonlijk als professioneel te gedijen. Wanneer je aan deze transformatieve reis begint, onthoud dan dat ‘nee’ zeggen als je ‘nee’ bedoelt geen teken van zwakte is, maar een bewijs van je toewijding aan persoonlijke en professionele groei.

Ik wil het onderwerp people pleasen nu bekijken vanuit mijn twee geliefde methodieken: Human Design en de Kerntalentenmethodiek.

Human Design

People pleasen kan worden beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken die zijn te identificieren via Human Design (je eigen bodygraph kan je hier opvragen).

Enkele voorbeelden:

 • Mensen met een open Solar Plexus centrum zijn extra vatbaar voor people pleasing:
  • Ze hebben de neiging om conflict en waarheid te vermijden: “Ik wil je gelukkig maken, zodat je me leuk zult vinden.”
  • Ze zijn te bang om iemands gevoelens pijn te doen. “Ik herformuleer voortdurend dingen in mijn hoofd omdat ik bang bent de ander zijn gevoelens te kwetsen.
  • Ze zijn bang om emotionele risico’s te nemen (o.a. in verband met zichzelf en hun werk in de wereld te zetten). “Ik ben bang dat de dingen niet zullen gaan zoals ik had gehoopt en dat ik me ontoereikend voel.”
  • Ze vermijden intense emotionele gesprekken. “Ik geraak gemakkelijk overweldigd door de sterke emoties van de anderen.”
 • Mensen met een open G centrum zijn op zoek naar liefde en richting en nemen soms de identiteit van een ander over. Dit kan dus ook een people please-indentiteit van de ander zijn. Ook mensen met een gedefinieerd G centrum kunnen zich teveel als een pleaser opstellen waardoor ze hun authentieke zijn onderdrukken en bijvoorbeeld depressief worden. Als je jezelf niet goed leert kennen, geeft dat het gevoel dat je geen richting hebt.
 • Mensen met een open Ego centrum lopen risico zichzelf te vergelijken met anderen in ongunstige zin en proberen in dat opzicht dingen te doen vanuit een gevoel van gebrek aan zelfwaardering. People pleasen kan één van die dingen zijn. Het onderliggende mechanisme is dan: “Als ik mensen plezier en daarop doorzet, zullen mensen me waarderen.”

Dit is slechts een fractie van de vele voorbeelden die te geven zijn.

Human Design is slechts één perspectief op persoonlijkheid en er zijn dus veel factoren die bijdragen aan een gedrag van people pleasen. Conditioneringen en de waarde die je hecht aan je mind, zorgen dat je in Niet-Zelf gedrag belandt. Wanneer je via Human Design jezelf ontdekt, kan je de band terug herstellen met je authentieke zelf en juist dat is de kracht van deze methode in het kader van dit onderwerp van people pleasen. Via zelfbewustzijn via Human Design staat de deur open voor persoonlijke groei en een gezondere relatie met jezelf en met anderen .

Kerntalentenmethodiek

In de kerntalentenmethodiek hebben we twee kerntalenten waarin we de component terugvinden van people pleasen:

 • mensen via een helpende actie een plezier willen doen (hulp en dienstvaardig zijn) à kerntalent zorgende empathie
 • mensen een pleizer willen doen op mentaal niveau (invoelend tewerk gaan) à kerntalent transpositie empathie

Uiteraard zijn dit fantastische eigenschappen waarmee mensen andere mensen dagelijks verder helpen. Ik geloof oprecht dat empathie en people pleasing ook deel kunnen uitmaken van een gezond en authentiek leven, als authentieke menselijke eigenschappen. Denk maar aan de vele mensen in de zorg (verplegers, bejaardenhelpers, psyhchologen,  psychiaters,  lifecoaches,  enz. ) die deze eigenschappen dagelijks met plezier en vol energie toepassen.

Toch zal ik in mijn praktijk mensen met deze sterke empathische eigenschappen niet automatisch het werkveld van de zorg adviseren omdat alles afhangt van de rest van de kerntalentenconstellatie en uiteraard ook van de elementen uit het diepte-interview. Beeld je in: je hebt immens sterke empathische kerntalenten, maar je hebt heel je leven je authentieke zelf aan de kant geschoven,… ben je dan echt in staat om op een gezonde manier voor de andere te zorgen? Wat is het effect van Niet-Zelf gedrag op de zorg die je biedt en op je eigen gezondheid?

Conclusie:  it’s complicated, dat staat vast. We moeten verder kijken dan onze neus lang is. Ik ga voluit voor de weg van het authentieke zelf. Voor mezelf, maar ook in mijn werk met cliënten zal je het pleidooi voor authentiek gedrag steeds sterk horen. Er is volgens mij geen andere weg naar een gezond leven, maar ook een gezonde en fijne verbinding met de andere is slechts mogelijk als we eerst ten volle onszelf kunnen zijn.

Ilse  Hendrickx
4 december 2023

De gevaarlijke cocktail: paleolithische emoties, middeleeuwse instellingen en goddelijke technologie
vorig bericht
Competitie, doorzetting, volharding, wilskracht
volgend bericht